:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านนากลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

1 ม.ค. 2513

รายละเอียด:

ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านนากลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร