:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 9 มี.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง