:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

วันที่ลงประกาศ: 12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_191_34_33_775.pdf