:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศเทศบาลตำบลลี้ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วันที่ลงประกาศ: 29 พ.ค. 2563

รายละเอียด: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศเทศบาลตำบลลี้ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563