:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านแพะหนองห้า หมู่ 13ด้วยการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 2 ก.ค. 2563

รายละเอียด: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านแพะหนองห้า หมู่ 13ด้วยการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)