:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขี่ EB3/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดนากลาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง หมู่ที่2 บ้านนากลาง

วันที่ลงประกาศ: 7 ก.ค. 2565

รายละเอียด: .


file