:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบัวแดงหมู่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 17 ก.ย. 2564

รายละเอียด: ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองบัวแดงหมู่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file