:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ ด้วยวิธีกระกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_187_3_16_971.pdf