:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำแนวป้องกันตลิ่งเลียบน้ำแม่ลี้(แบบเรียงกล่อง GABION)บ้านฮ่อมต้อ หมู่5ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 29 พ.ค. 2563

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำแนวป้องกันตลิ่งเลียบน้ำแม่ลี้(แบบเรียงกล่อง GABION)บ้านฮ่อมต้อ หมู่5ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file