foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/สินค้า OTOP

ภูมิปัญญาชุมชน

 (เอกสารดาวน์โหลด) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดพวงคำ ปีพ.ศ. 2563

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและกลุ่มอาชีพ

                                         แหล่งเรียนรู้เกษตร

                                         กบอารมณ์ดี

                                         52013982 109053360234991 10637650444681216 n 

                                                          ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ

                                         28378656 185757928583925 7505191074028978233 n 

                                                        ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนสามแสน บ้านกลาง

                                         IMG 25580728 121008

                                                                       ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านปวงคำ

                                         กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านปู

                                         ผ้าจกโหล่งลี้

                                         ผ้าทอกะเหรี่ยงนากลาง

                                                         

                                                      ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านนากลาง

 

                                         96018

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com