:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองส่งเสริมการเกษตร


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 15 มี.ค. 65