:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 10 พ.ย. 64
2 แบบคำร้องขอดูหรือขอสำเนาจากกล้องวงจรปิด 10 พ.ย. 64
3 ฟร์อมรายงานความเสียหายหมู่บ้าน 10 พ.ย. 64