:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกโหล่งลี้ บ้านปวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

10 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกโหล่งลี้ บ้านปวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร