:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

15 เม.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 15 เมษายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลลี้ ปฏิบัติหน้าที่โดย อปพร.และจิตอาสาเทศบาลตำบลลี้ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 " ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2565 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ ณจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร