:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19)

12 เม.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 12 เมษายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา เทศบาลตำบลลี้ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฮ่ง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร