:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม รองรับการขึ้นทะเบียนผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภู

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลลี้ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม รองรับการขึ้นทะเบียนผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำดับที่ 4 ของจังหวัดลำพูน ตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  และรับฟังแนวทางการดำเนินการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร