:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟ้ฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5 และบ้านแพะหนองห้า หมู่ที่ 13 ตำบลลี้ อำเภอลี

1 เม.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 1 เมษายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลลี้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟ้ฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5 และบ้านแพะหนองห้า หมู่ที่ 13 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร