:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดถังแชมเปญ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านใหม่น้ำผึ้ง หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_907_0_58_154.pdf