:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: กองช่าง พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลี้ ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำการเกษตร เพื่อเตรี

2 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ กองช่าง พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลี้ ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านนากลาง หมู่ที่ 2 ,บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5, บ้านป่าหก หมู่ที่ 7 , บ้านปวงคำ หมู่ที่ 9 และบ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร