:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลลี้ เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาเด็กนั

1 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลลี้ เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลลี้  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร