:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เข้าร่วมประชุมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลี้ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ป

31 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายธราเทพ  ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ นายสมยศ พรหมทุ่มฆ้อ รองนายกเทศมนตรีตำบลลี้ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลี้  เข้าร่วมประชุมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลี้ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร