:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

31 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้  กองช่าง พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลี้ ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5, บ้านป่าหก หมู่ที่ 7 และบ้านกลาง หมู่ที่ 10  ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร