:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานเทศบาลตำบลลี้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ,การจัดการเ

31 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล ปลัดเทศบาลตำบลลี้ ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานเทศบาลตำบลลี้ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ,การจัดการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์ปฐมวัย ,การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมสถานศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ของเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลลี้ จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลลี้ ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร