:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลี้ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

8 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_846_42_58_56.pdf