:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั

30 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลี้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี ณ ฝายน้ำล้น (ฝายโรงเรียน) บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร