:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้รับความช่วยเหลือนักเรียน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

11 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้รับความช่วยเหลือนักเรียน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร