:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนแบบมาเรียนปกติที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ On Site) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง สังกัดเทศบาลตำบลลี้ กรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร