:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ด้านการจัดเก็บภาษีและให้บริการอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_726_11_10_674.pdf