:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการกษตร สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

22 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร