:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

1 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_607_28_50_764.pdf