:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านปู

26 เม.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 26 เมษายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลลี้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านปู หมู่ที่ 3 และบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร