:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดขึ้นตอนการปฏิบัติงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 5 แห่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Facebook Live

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้  พร้อมปลัดเทศบาลตำบลลี้ และผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลลี้ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดขึ้นตอนการปฏิบัติงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 5 แห่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Facebook Live สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร