:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ประชุมร่วมกันปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานกองช่าง แผนงาน และข้อราชการต่างๆ

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลลี้ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้ากองช่างเทศบาลตำบลลี้ ประชุมร่วมกันปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานกองช่าง แผนงาน และข้อราชการต่างๆ  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร