:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อสรุปผลการสำรวจโรคระบาดในนาข้าว

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้  พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลี้  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  หน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน หน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอลี้  และหน่วยงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อสรุปผลการสำรวจโรคระบาดในนาข้าว  ในพื้นที่หมู่ 1,7,8,9,10,11,13,16,17 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  พบว่ามีโรคระบาดคือ แผลโรคไหม้ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  ของพื้นที่ที่สุ่มลงตรวจสอบ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการสำรวจและแนะนำ แนวทางการป้องกันกำจัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลี้  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร