:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: งานไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลลี้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟ้ฟ้าส่องสว่าง  (ไฟกิ่ง)

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้  งานไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลลี้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟ้ฟ้าส่องสว่าง  (ไฟกิ่ง) ณ บ้านนากลาง หมู่ 2 ,บ้านม่วงสามปี หมู่ 8 ,บ้านโฮ่ง หมู่ 11, บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ 12 ,บ้านใหม่น้ำผึ้ง หมู่ 16 และบ้านผายอง หมู่ 17 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร