:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลี้  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมพาหะนำโรคต่างๆ

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลี้  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมพาหะนำโรคต่างๆ  เช่น โรคไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา, ไข้เหลือง, ไข้ซิก้า เป็นต้น ณ บ้านผายอง หมู่ที่ 17 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร