:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: คณะครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลลี้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลลี้ ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่

26 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายธราเทพ  ปันทวัน  
นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ นายยอด  นุปากรณ์ รองนายเทศมนตรีตำบลลี้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา  และเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลลี้  นำคณะครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลลี้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลลี้ ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร