:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคันดิน (ลำห้วยแม่แต๊ะ) บ้านป่าหก

25 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ กองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลี้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคันดิน (ลำห้วยแม่แต๊ะ) บ้านป่าหก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 813.54 ลบ.ม  ณ บ้านป่าหก หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร