:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ดำเนินงานขนย้ายท่อและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแวนนาริน – ห้วยปวงคำ บ้านปวงคำ

24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลลี้ นำโดย นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ พร้อมด้วย สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลลี้ ร่วมกับ ราษฎรบ้านแวนนาริน และบ้านปวงคำ ดำเนินงานขนย้ายท่อและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแวนนาริน – ห้วยปวงคำ บ้านปวงคำ โดยการผสมปูนเท ห้ว-ท้าย ท่อคอนกรีต ณ บ้านปวงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร