:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลลี้ เป็นประธานเปิดการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลลี้ ครั้งที่ 2/2566

23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ เป็นประธานเปิดการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลลี้ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร