:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ดำเนินการส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบตรวจหาแอนติ

11 เม.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 11 เมษายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลี้ ดำเนินการส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง (Antigan test Kit : ATK) ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ที่เดินเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน หรือกลับมาจากต่างจังหวัดทุกจังหวัด ให้กับ 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลลี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร