:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าใช้แล้วและชุดตรวจ ATK) เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิ

11 เม.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 11 เมษายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลี้ ดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าใช้แล้วและชุดตรวจ ATK) เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ จุดรวบรวมของหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร