:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เม.ย. 2565

รายละเอียด: วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 " ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2565 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัตอเหตุ" จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลลี้ ณ ที่สาธารณประโยชน์ ตรงข้ามเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร