:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลี้ ร่วมกับ อสม.หมู่12 และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้ ดำเนินกิ

18 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลี้ ร่วมกับ อสม.หมู่12 และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้ ดำเนินกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกและโรคชิคุนกุนยา ณ บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร