:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: เทศบาลตำบลลี้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโป่ง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒ

16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธราเทพ ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ มอบหมายให้ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลี้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโป่ง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ 5 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร