:
เทศบาลตำบลลี้ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-596520 โทรสาร (FAX) : 053596520

ชื่อ: ลงพื้นที่การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร

28 ต.ค. 2564

รายละเอียด: เทศบาลตำบลลี้ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทำการเกษตร เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยและฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลลี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร